Portrait Study #1

Moutaz k maudy adamo
Moutaz k maudy adamoref

Of Adamo Moses; https://www.instagram.com/p/BPrkwj1jDsA/